Home » Đặt hàng Mĩ

Đặt hàng Mĩ

Thân mến chào mọi người !

Cảm ơn mọi người trong vòng 1 năm qua đã thăm Bếp nhà Tin Tin. Sau một thời gian cân nhắc chi phí và thời gian, Bếp nhà Tin Tin quyết định mở Tin Shop đặt hàng Mĩ về Việt Nam. Trước mắt, Tin Shop có đại lý nhận hàng ở Hà Nội. Các bạn ở nơi khác sẽ nhận hàng bằng chuyển phát nhanh với chi phí do hãng vận tải trong nước tính nhé.

Bếp nhà Tin Tin đăng một số thông tin về giá và phí dịch vụ cho hàng vận tải về Hà Nội nhé. Tin Shop có riêng facebook để mọi người có thể xem chi tiết hơn cách thức đặt hàng và nhận hàng.

Hàng luôn đảm bảo từ chính gốc Mĩ do gia đình Tin Shop đang ở bang Washington. Hóa đơn luôn đầy đủ, chi tiết các mặt hàng mọi người order.

GIÁ HÀNG VỀ VIỆT NAM = GIÁ CHECK OUT + PHÍ DỊCH VỤ + PHÍ VẬN CHUYỂN VỀ VIỆT NAM

TRONG ĐÓ:

– GIÁ CHECK OUT  =   GIÁ WEB (SAU KHI DISCOUNT NẾU CÓ)  + THUẾ MĨ + PHÍ VẬN CHUYỂN NỘI ĐỊA MĨ

THUẾ MĨ:   CÁC MẶT HÀNG MUA TRÊN WEBSITE CỦA MĨ CÓ THỂ CÓ HOẶC KHÔNG CÓ THUÊ. THUẾ MĨ THÔNG THƯỜNG LÀ 8%

PHÍ VẬN CHUYỂN NỘI ĐỊA MĨ :  CÁC TRANG WEB MĨ ĐỀU CÓ PHÍ VẬN CHUYỂN RIÊNG, MỘT SỐ TRANG MIỄN PHÍ PHÍ VẬN CHUYỂN

– PHÍ DỊCH VỤ : LÀ TỶ LỆ PHẦN TRĂM ( %) TÍNH TRÊN GIÁ CHECK OUT.  PHÍ DỊCH VỤ TỪ 5% – 7% TÙY THEO GIÁ TRỊ ĐƠN HÀNG ORDER

ORDER < 20$  :                           PHÍ DỊCH VỤ LÀ 1.5$

ORDER TỪ 20$ ĐẾN < 400$  :  PHÍ DỊCH VỤ LÀ 7%

ORDER TỪ 400$ ĐẾN 500$  :   PHÍ DỊCH VỤ LÀ 6%

ORDER > 500$  :                         PHÍ DỊCH VỤ LÀ 5%

– PHÍ VẬN CHUYỂN VỀ HÀ NỘI :

HÀNG THÔNG THƯỜNG : 9.95$/KG

THUỐC VÀ MĨ PHẨM       :  14$/KG

HÀNG VỀ CÁC TỈNH KHÁC : KHÁCH HÀNG TRẢ PHÍ VẬN CHUYỂN THEO GIÁ CƯỚC VẬN CHUYỂN CỦA CÁC HÃNG VẬN TẢI VIỆT NAM

 


Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s